Interpretatcja map

Interpretacja map z wyładowaniami atmosferycznymi

Na stronie głównej znajdują się cztery mapy z naniesionymi na nie punktami oznaczającymi wyładowanie atmosferyczne.

Mapy statyczne (Polska, Lubelskie, Góry)

Mapy statyczne zawierają informację na temat wyładowań w postaci kolorowych plusów naniesionych na mapę z określonego obszaru. Każdy plus (+) oznacza zarejestrowane wyładowanie atmosferyczny typu chmura ziemia. Lokalizacja punktów na mapie odpowiada wyznaczonej na podstawie danych z sieci detektorów lokalizacji wyładowania atmosferycznego – jest to miejsce, w które uderzył piorun.

Kolor odzwierciedla czas wyładowania. W górnym lewym rogu mapy podany jest zakres czasu, dla którego są wyświetlane dane (2 godziny wstecz od chwili obecnej). Kolorem żółtym zaznaczone są wyładowania z ostatnich 20 minut. Kolor czerwony oznacza wyładowania sprzed dwóch godzin.

Kierunek przemieszania się komórki burzowej można określić obserwując położenie punktów bardziej czerwonych w stosunku do punktów żółtych. Punty pomarańczowe i czerwone odpowiadają zwykle wcześniejszemu położeniu komórki burzowej. Przy stabilnych warunkach pogodowych (o takie zwykle trudno w czasie burzy), można przypuszczać, że w ciągu najbliższych dwóch godzin chmura burzowa dotrze nad obszary po przeciwnej stronie skupiska punktów żółtych w podobnej odległości.